1/2

 „A fejlődés új útjai - nemzetközi vizeken hajózva”

Európai Unió támogatásával

Összefoglaló

Pályázatunk célja az a törekvés, hogy intézményünk soknemzetiségű iskolából nemzetközi intézménnyé váljon. Az előző évek mobilitásainak eredményeire alapozva az idei pályázatunkkal szeretnénk elérni intézményünk nemzetköziesítési folyamatának megszilárdítását, bázisának kiszélesítését. Úgy gondoljuk, hogy ennek a folyamatnak az egyik eleme az intézmény jövőképének újragondolása. A nemzetközi partnerségi kapcsolatok jelentette lehetőségeknek be kell épülniük az intézményi alapdokumentumokba, és a stratégiai tervezés során törekednünk kell ezeknek a lehetőségeknek az integrálására.

Ehhez feltétlenül szükségünk van nagyfokú kooperációra a kollégák, munkaközösségek és intézményegységek között. Ennek az együttműködésnek egyik formája lehet az intézményen belüli fejlesztési program, amely tudásmegosztó, támogató céllal kerül kidolgozásra, és az intézmény teljes egészére kiterjed. Ez a rendszer garanciát is jelent majd arra, hogy a képzések során megismert új módszertani ismeretek, alternatív tanulási utak és innovatív megközelítések eljussanak intézményünk minden pedagógusához, és rajtuk keresztül a hozzánk járó gyermekekhez is.

Módszertani repertoárunk gazdagítása ahhoz is hozzájárul, hogy a külföldi partnerségi programokban hatékonyan, innovatívan tudjunk részt venni, és ezáltal megbízható és vonzó partnerként léphetünk ki a nemzetközi színtérre. Kitűzött célunk a nemzetköziesítési folyamathoz szükséges angol nyelvi kompetenciák fejlesztése is, mivel azt szeretnénk, hogy a tantestület tagjai és tanulóink nyelvi akadályok nélkül bekapcsolódhassanak ebbe a folyamatba. Az állandó kapcsolattartás és közös projektek megvalósítása a külföldi partnerintézményekkel nagyrészt digitálisan fog megvalósulni, így a tantestület és tanulóink digitális kompetenciáinak fejlesztése is kiemelt célunk a pályázattal.

A mobilitások kivétel nélkül külföldi továbbképzések. Öt vezető beosztású kolléga vezetői kompetenciákat fejlesztő képzésen vesz részt, tizennégy kollégát módszertani kurzusra delegáltunk, közülük négyen kifejezetten a digitális kompetenciákat megcélzó képzésre, egy kolléga pedig angol nyelvi kompetenciát fogja fejleszteni. A kollégáink 8 országban vesznek részt továbbképzéseken (Ciprus, Csehország, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Málta Olaszország és Spanyolország) 2019 júniusa és novembere között.  

A célok eléréséhez egyfelől garanciát jelent a külföldi továbbképzéseken való részvétel, ami segíti a nyelvi kompetenciák fejlődését, valamint lehetőséget biztosít a külföldi jó gyakorlatok megismerésére, tapasztalatcserére és a legújabb ismeretek megszerzésére. Másfelől az is biztosítékként szolgál, hogy a résztvevők lefedik a teljes intézményi struktúrát, így a formális, disszeminációs tevékenység mellett személyes, informális beszélgetések révén is eljutnak az új ismeretek a kollégákhoz. A külföldön megrendezett továbbképzések hozzájárulnak a nemzetköziesítéshez szükséges kapcsolati hálónk szélesítéséhez, és a partneri kapcsolatok fenntartásához szükséges nyelvi és módszertani tudás bővítéséhez.

Summary

This application is an integrated part of our effort to transition from being a multinational school to being an international school. Based on the results of our previous mobilities our application this year aims to give a solid and broad foundation for our institution’s process of internationalization. We believe that one element of this process is to rethink our vision. The opportunities provided by international cooperation must be included in the basic documents of our institution and we have to strive to integrate them during our strategic planning. In order to do so requires a great deal of cooperation between colleagues, departments, and the various segments of our institution. One form this cooperation can take is a development program within the institution with the aim of sharing knowledge and giving support to the process, and which covers the whole spectrum of the institution. This will also serve as a guarantee that the newly acquired methodologies, innovative approaches, and alternative learning strategies will reach all the teachers, and through them all the children attending our institution from the kindergarten till the end of the high school.

The enrichment of our methodological repertoire will allow us to participate in partner programs more effectively and innovatively, and by doing so we can enter the international arena as a reliable and attractive partner. The improvement of our English language competencies needed for international partnerships is also in our focus, so every member of our staff and student population can participate in international partnership projects without language barriers. Maintaining contact and managing common projects with our foreign partners will be mostly done digitally, therefore the improvement of our staff’s and children’s digital competencies is also a key element of our application.

All of our mobilities are foreign teacher training courses. Five colleagues from the management level will take part in courses aiming at the improvement of management skills, fourteen teachers will attend methodology courses, four of them will focus on digital competencies and one colleague has applied for an English language course. Our colleagues will attend courses in eight different countries (Cyprus, Czech Republic, Great Britain, Finland, Ireland, Malta, Italy and Spain) between July and November 2019.

The foreign teacher training courses naturally improve our English language competencies while providing opportunities to learn best foreign practices, exchange experiences, and to acquire the latest knowledge in the field of education guarantee that our goals will be fulfilled. Furthermore, the participants will cover the whole spectrum of our institution so the results of the teacher training courses will reach all of our colleagues through informal discussions and formal disseminations.

In short, we believe that foreign teacher training courses will ensure the widening of our network at the international level and it will ensure the continued development of English language and methodology competencies of our participating colleagues required to maintain and manage foreign partnership programs. Through the work of the participants, the competencies of all our colleagues and children in the institution will continue to develop.

(A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now