Coaching utánkövetés Varsóban

2018.október 26. és 29. között meglátogattam Lengyelországban (Varsó) Inga Chrościcka-Woźniak-t, egy esetleges következő évi diákcsereprojekt reményében. Inga bemutatta a középiskolát, beszélt a projektjeikről, s betekinthettem egy angol nyelvi intézményi program megvalósulásába is.

A találkozás másik célja a nyári kurzus anyagának felelevenítése volt, illetve egy coaching utánkövetés, ami a kurzus egyik fontos záró feladata volt. Választott társunkkal a coaching kurzus során hozott elhatározásainknak, terveink megvalósulásának megosztása volt a feladatunk az induló tanév során. Ezen kívül megosztottuk jó gyakorlatainkat is, melyeket a kurzus után sikerült megvalósítanunk, illetve az elkövetkezendő disszeminációk anyagát is átbeszéltük .

Workshopok

 

2018. november 24-én különböző általános és középiskolákból érkezett tanárokat láttunk vendégül, akik részére 5 különböző témájú workshopon osztottuk meg az idei projekt tapasztalatainak egy részét.

 

Fruttus Hajnalka “Creative Writing” című foglalkozásán olyan innovatív nyelvi gyakorlatokat, ötleteket ismerhettek meg az érdeklődők, amelyek az íráskészség fejlesztésére és a szókincs aktivizálására alkalmasak.

Kovács Eszter “Visual Thinking Strategies” címmel tartott workshopján azt mutatta be, hogy miként segíthetjük a tanulási folyamatot vizuális eszközökkel.

 

Szemeti Attila a konfliktusokról, konfliktuskezelési technikákról beszélgetett a kollégákkal.

 

Aki a játékos feladatokra volt kíváncsi, az Daoné Benyó Réka és Tarjáni Dorina foglalkozásán motiváló, interaktív játékokat ismerhetett meg, amelyek beszéd- és szociális készségeken alapuló, azokat fejlesztő tevékenységeken keresztül a tanulók minden érzékszervére hatnak.

 

Vermeki Boglárka a “School Development and Quality Evaluation” című workshopján azt járta körbe a résztvevőkkel, hogy vajon mitől lesz jó egy iskola, illetve hogyan tudjuk mérni, értékelni és javítani az oktatás minőségét.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Speciális nevelési igényű gyerekek az iskolában

 

Tóth Andrea kolléganőnk pszichológusokkal és terapeutákkal osztotta meg újonnan szerzett tudását a speciális oktatási szükségletű gyerekekről 2018. november 30-án.

A workshopon a speciális szükségletű gyerekekkel végzett munka során felmerülő kérdésekkel foglalkoztunk, amely témával – bár iskolánk nem SNI gyerekek integráló iskolája - mégis minden tanár találkozik napi munkája során.

Speciális szükségletű gyerekek elsősorban azok, akinek valamilyen tanulási nehézségük, fejlesztési szükségletük van, de bármelyik gyerek kerülhet váratlan esemény vagy krízis következtében speciális szükségletű helyzetbe egy átmeneti időre.

A disszemináció során a kollégák érzékenysége erősödött a speciális szükségletek iránt, és különböző technikákat ismerhettek meg arra vonatkozóan, hogyan tudják ezeket a gyerekeket támogatni, segíteni pedagógiai eszközökkel. Bár a fókusz nem a konkrét fejlesztési technikákra került ezen a workshopon, azért ezekből is bemutatásra került néhány.

Fruttus Hajni : Hol is tartok?
 
workshop

 

2018. december 1-én workshopot tartottam intézményünk pedagógusainak az Erasmus NLP és Coaching képzés elemeinek felhasználásával.

Célom a szervezeti egységek pedagógusainak összekapcsolása és mentálhigiénés-önismereti workshop megvalósítása volt. Az egyik cél, az összekapcsolódás csak részben valósult meg, egy képviselője volt a Hajdú utcai intézményünknek, és egy a Cserkesz óvodának, a többiek a Cserkesz Általános Iskola pedagógusai közül kerültek ki.

A műhelymunka nagy sikerrel zárult, egyöntetű igény kifejezésével a folytatásra, valamint a workshop megismétlésére azok részéről, akiknek most nem volt lehetőségük eljönni, de szerettek volna részt venni a műhelymunkán.

 
Drama Techniques

 

Ilyas Aytar’s Dissemination: Demonstration Lesson Report

I held the demonstration lesson during a preparatory class English lesson. In that class there are students from different nationalities and working with students from different nationalities overlaps the idea of my Erasmus mobility. The demonstration lesson was an example of using drama methods to integrate students from different cultures to the multicultural class environment.

The lesson lasted 40 minutes. There were two parts in the lesson. The first 10 minutes were devoted to theory. I explained to the students the emergence of drama and how to use drama techniques in education. I used the smart board in the classroom to present the theory. In the second part, students practiced three different drama methods. They acted in Hot Seat, Green Children and Jonathan Livingston Seagull plays. 

I invited Vice-Principal Ildikó Szalontainé to our lesson. She observed the lesson while the students were acting.

 
Erasmus nap

 

2019 február 22-én Erasmus napot tartottunk iskolánkban, melyen az intézmény minden része képviseltette magát. Az óvodai, általános iskolai és a gimnáziumi tanárokkal együtt a vezetőség tagjai is részt vettek a foglalkozásokon, ahol igazi tudásmegosztás zajlott: az idei projektünk keretében mobilitásokon részt vevő kollégák adták át a tréningeken elsajátítottakat.

Ismét bebizonyosodott, hogy mennyi mindent tudunk egymástól tanulni, és hogy együttes tudásunk egy projekt keretein belül, összehangoltan igazán jól bővíthető.

Workshopok - Erasmus nap

1. Lukács-Somos Júlia
Creativity and innovation in teaching

 

 

A gyakorlatorientált workshopon arról szerezhetünk ismereteket, hogy miként lehet integrálni a kreativitást és az innovációt a tanítási folyamatba. Többféle tanulási környezetben és változatos eszközök segítségével ismerhetünk meg néhány előremutató ötletet, amely előhozza a kreativitást tanulóból és tanárból egyaránt. A digitális kompetencia fejlesztése céljából megismerhetünk weboldalakat, illetve programokat (Kahoot!, Quizlet, Pear Deck, ClassDojo), amelyek segítségével színesíthetjük óráinkat, és közelebb hozhatjuk diákjainkhoz a tanultakat. A foglalkozáson azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy milyen módon tervezhetünk az interkulturális kompetencia fejlesztését célzó projektmunkát a tanteremben, és az osztálytermen kívül.

On the practice-oriented workshop we can learn how to integrate creativity and innovation into the teaching process. The participants will hear about some innovative ideas in different learning environments and with different instruments, which can help to find creativity in the students and in the teacher as well. To improve ICT competences we will get to know web pages and programs (Kahoot!, Quizlet, Pear Deck, ClassDojo), we will be able to make our lessons more colourful and bring learning closer to our students. The participants will hear about how to improve intercultural competences with project work in the classroom and outside the classroom.

2. Fruttus Hajnalka
Creative Writing Innovatív

 

Nyelvi gyakoratok, ötletek az íráskészség fejlesztésére és a szókincs aktivizálására. Szint: gyenge/középhaladó. A workshop nyelve angol.

Innovative language practice, ideas to develop writing skills and activating vocabulary. Level: (lower)-intermediate. The workshop is run in English.

3. Kovács Eszter
Visual Thinking Strategies

 

Tanulási folyamat vizuális eszközök segítségével. Megfigyelés és tapasztalás a vizuális térben. A workshop nyelve angol.

Learning throughout visual aids. The visual approach of teaching. Games to develope and experience the importance of graphics.

 

 

4. Szemeti Attila
Conflict Management

 

Hogyan tekintsünk a konfliktusokra? Milyen konfliktuskezelési technikák léteznek? Hogyan jöhetünk ki jól ezekből a helyzetekből?

How should we handle conflicts? What kind of conflict management techniques are there? How can we make a good thing out of those situations?

 

 

5. Daoné Benyó Réka és Tarjáni Dorina
Learning (languages) with games

 

Hogyan tehetjük a (nyelv)tanulást élménnyé? A gyerekek játékokon keresztül észrevétlenül tanulnak. Játékos feladatmegoldással az ismeretanyag elsajátítása élménnyé válik, melyhez a tanulók minden érzékszervüket kihasználják. A tanulás már nem cél, motivációs eszközzé válik, a végeredmény pedig egy interaktív, beszéd- és szociális készségeken alapuló, azokat fejlesztő tevékenység lesz. Játékos, interaktív, angol feladatok 6-12 éves korosztály számára, nem csak idegennyelv-oktatáshoz.

How to make (language) learning fun? Children learn best through games. Learning becomes enjoyable, if we involve games in the process. In this way, it is not the aim, but a motivational tool and it develops different skills at the same time. During this workshop, we introduce playful and interactive exercises for kids between 6-12 years.

 

 

6. Kányi Katalin
The benefits of diversity

 

Tréningről hozott jógyakorlat. Célja a másság érzésének bemutatása, integrálási lehetőségek gyűjtése. Megbeszéljük a sokszínűség előnyeit, szót ejtünk a multikulturlizmusról és az interkulturalitásról, mint célról. A résztvevők megismerhetnek egy a tréningről hozott jó gyakorlatot, melynek célja: lásd a másikban a jót!

A practice which was taught during the training. Its purpose is to present the feeling of otherness and to collect options of integration. We discuss the benefits and advantages of diversity and talk about multiculturalism and interculturalism as a goal. Participants will learn about a good practice of the training: see the good things in other people!A practice which was taught during the training. Its purpose is to present the feeling of otherness and to collect options of integration. We discuss the benefits and advantages of diversity and talk about multiculturalism and interculturalism as a goal. Participants will learn about a good practice of the training: see the good things in other people!

 

 

7. Békei Noémi
Gamification at the Geography lesson

 

 

Játékos energiatudatosság címmel egy spanyol kolléga által tervezett stratégiai társasjátékot szeretnénk bemutatni, amely tökéletes eszköze lehet a diákok környezeti problémák iránti érzékenyítésének, miközben játékban, így észrevétlenül, földrajzi, közgazdasági és matematikai ismereteiket használják és gazdagítják
Workshop description: Gamification in raising student's energy awareness: the workshop introduces a brand-new strategy board game elaborated by a Spanish colleague, which can provide a perfect opportunity to raise students’ environmental awareness, while imperceptibly, during playing they use and improve their skills in geography, economics and mathematics.The number of players involved can be up to six at a time, with a playing time of about 35 minutes. Before starting the game, we will give a brief summary of our job shadowing experiences during our one-week stay in the beautiful Cordóba at Medina Azahara School and describe the specific methodological benefits of the board game.

 

 

8. Szabó Adrienn
Playing drama games in the lessons

 

Workshopomon betekintést nyerhettek a Boal’s Methodology által kínált drámapedagógia módszerek tárházába. Rövid, vicces és izgalmas szituációs játékokat tanulhattok, amelyek az integráció eszközei lehetnek az osztályközösségekben. Ha csak néhány játékos ötletre vágysz, hogy hangulatosan kezdhesd napod a gyerekekkel vagy épp energizereket vinnél magaddal, hogy életet lehelj a tanórába, gyere el a workshopomra, és játsszunk egy jót!

In my workshop you can have an insight at drama pedagogy through Boal’s Methodology. You can learn short, fun and exciting games through situations which can be a great tool of integration in classrooms. If you only want a few playful ideas so you can start your day with a good atmosphere with the kids or just want to start your lesson with a great energy, come, and join us! Let’s play together!

 

 

9. Ilyas Aytar
Drama in education and acting in 3 plays

 

 

A workshop résztvevői ismereteket szereznek arról, hogy miként lehet a drámát felhasználni az oktatásban három rövid darab segítségével. Megtanulnak néhány dráma technikát és hogy hogyan kell minden diákot integrálni a multikulturális osztályban.

Workshop goal: Participants will gain knowledge about how to use drama in education and they will act in three short plays. Learning Objectives: Participants will be able to learn some drama methods and apply them to integrate all students in multicultural classes.

 

 

10. Naszvadi Mirabella Anna
Learning by playing - crossword puzzles, board games

 

 

Mit szeretnek a gyerekek a legjobban? Hát ez igazán egyszerű!!! – Játszani! A játszva tanulás a legjobb motivációs eszköz, amely során a gyerekek úgy tanulnak, hogy észre sem veszik. Számos lehetőség van, hogyan győződj meg arról, hogy elsajátították- e tanítványaid az új anyagot, vagy ha egy új anyagot vezetnél be, színesebbé tudod tenni egy-egy érdekes játékos feladattal. Akár egyéni, páros vagy csoportos munkaformát tervezel mindegyiket meg tudod valósítani a keresztrejvényekkel, társasjátékokkal. Nemcsak a kreativitást, figyelmet, de a kooperációt is erősíti. Workshopomon nemcsak kipróbálhatod, de meg is mutatom, hogyan készíthetsz keresztrejtvényt online, amit a gyerekeknek is kitudsz nyomtatni és egy-egy témához kapcsolódva meg tudsz velük csinálni. Ha felkeltette érdeklődésed, várlak szeretettel workshopomon!

What do children like doing? The answer is really simple: playing! The best technique to motivate is learning by playing - since this way the children can learn by it without even noticing that they were learning. There are several possibilities to find out if your students have learnt new material, or if you wish to present new material you can make it more colourful by applying an interesting game. Whether you are planning individual, pairwork or groupwork - they can all be done with the help of crossword puzzles or board games. They strengthen creativity, attention as well as motivation. At my workshop you can try and I will even show you how to prepare an online crossword that can be printed and used during your lessons. If you have found the description interesting, come to my workshop!

 

 

11. Varga Miklósné Ági
Emotional intelligence

 

 

Érzelmi intelligencia fejlesztése, a tanárok, tanulók lelki egészségvédelme.

Emotional intelligence, enhancing etimotional  intelligence, wellbeing for teachers and students.

 

 

12.Negyeliczky Eszter
Drama Techniques for the English Language Classroom – an assortment of games

 

 

A dráma egy erőteljes és sokszor kiaknázatlan eszköz a tanításban, mely segítheti a diákok aktív részvételét, és a nyelvi és általános kommunikációs képességek fejlesztését. A workshopon beszélgetünk majd parktikus tanácsokkal és az átélést elősegítő megközelítéssel a dráma felhasználásának előnyeiről és megismerkedünk néhány játékkal, amik elősegítik az angolul tanulók részvételét, a tanulói együttműködést és önkifejezését. Ha az idő engedi, érintjük még a rendezői készségeket, és hogy hogyan jussunk el az előadásig.

Drama is a great and mostly unexploited tool in the classroom to engage students and advance language and general communication skills. In this workshop you will learn about the benefits of using basic drama skills to teach English with a practical and embodied learning approach and some games to promote participation, collaboration and expression for your English Learners. If time will permit we will also touch on directing skills and how to build up to a performance.

 

 

13.Domonkos Dóra
Kreatív nyelvóra zenével és földrajzzal fűszerezve

 

A workshop két alappillére az országismeret és a zene lesznek. Csoportokban dolgozva először készítünk egy „személyes” Magyarország / Anglia / USA térképet, a workshop második felében pedig arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan is lehet a zenét mint motivációs eszközt használni a nyelvórán. Énekelni nem kell, viszont számítok a kreativitásotokra! :-)

This workshop is going to be in Hungarian

 

 
Negyeliczky Eszter disszeminációs tevékenységei

Óvodai Workshop  - 2019. 02. 04.

A félévzáró értekezlet után megtartott workshopon a közvetlen kollégáimnak tartottam előadást a drámáról, a fejlesztési lehetőségekről és a nyelvi nevelésben való aktív használat előnyeiről. Sok kooperációs, közösségalakító és improvizációs játékot ismertettem meg a jelenlevőkkel, amelyeket én is rendszeresen használok a dráma klub eseményein. A 45 perces workshopon a fókusz az óvodás korcsoporton volt, akiknél a drámajátékok megszervezése helyenként módosításokat, egyszerűsítést vagy facilitációt igényel.

Workshop az Orchideában  – 2019. 02. 22.

Az Erasmus napon tartott 45 perces workshopomon a dráma angolórai felhasználásáról beszélgettünk, és megnéztünk több drámajátékot, amelyek segítik a nyelvi fejlesztést, a közösségépítést, illetve az együttműködést az osztályban. A játékokat úgy válogattam, hogy használhatóak legyenek idősebb és fiatalabb gyermekeket tanító kollégák számára is. A workshop jól sikerült, bár a részvétel alacsonyabb volt, mint amire számítottam, ami a színes és bőséges Erasmus programnak volt köszönhető.

Dráma Klub

A Dráma Klub délutáni, szabadon választható program, amely 2018 novemberében indult. A harmincperces foglalkozások alatt közösségfejlesztő és drámajátékokat játszunk, dalokat, táncokat és mondókákat tanulunk. Januárban elkezdtük az első színdarabunkat próbálni, amelyet április 22-én fogunk előadni az óvoda többi gyermekének, a szülőknek és a kollégáknak. Az indulás nem volt zökkenőmentes a nagy érdeklődés és a szűk időkeret miatt, de mostanra ezekre nagyrészt megoldást találtunk. A klub tagjai szívesen vesznek részt a foglalkozásokon. Örömmel tapasztalom, hogy összeszokott csapattá váltunk, és lelkesen készülünk az előadásra, amely sikerességéért egy második, rövid gyakorlással toldottuk meg a hetirendet.

Dráma Klub Előadás

 

Április 22-én a Dráma Klub az óvoda többi gyermekének, a szülőknek és a kollégáknak előadta a The Mitten című népmeséből adaptált színdarabot. A közismert elbeszélés alapján elkészítettem a forgatókönyvet, ügyelve az életkori sajátosságokra. A darab előadásához a termet berendeztük, és lepedők segítségével téli világgá varázsoltuk a helyszínt. Mindenki saját szerepének megfelelően volt felöltözve (néhány igen eredeti jelmez is született a szülők bevonásával). A gyermekek előadása nagy sikert aratott, mindenki ügyesen teljesített. Sok dicséretet kaptunk a szülőktől és a kollégáktól is. Már tervezzük a következő fellépésünket is, a ballagáson fogunk énekelni és verset szavalni.

Élmény alapú tanulás konferencia - Kovács Gabriella
2019. május 30-án lehetőségünk nyílt, hogy egy módszertani workshop keretében a CLIL-ben szerzett tapasztalatok egy részét megosszuk a Tempus Közalapítvány által szervezett, Élményalapú tanulás című konferencián. A workshopon mind a korábbi, mind a jelenlegi projektben szerzett tapasztalatokról, jó gyakorlatokról ejtettünk szót a főként köznevelési, de felsőoktatási és magánszektorból érkezett résztvevők számára is. A módszertani foglalkozást Kovács Gabriella tartotta, s a fókuszba a CLIL által helyesnek tartott tanóraszervezés került, melynek több elemét ki is próbálhatták a résztvevők.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now